Feg Metall

Serco
Serco

Avís Legal

Serveis i Components Arbúcies, S.L. a partir d'ara SERCOSERVEIS

Adreça: Pol. Ind. Torres Pujals, s/n. Ap. Corr. 52 17491 Arbúcies

CIF: B55000939

e-mail: serco.arbucies@hotmail.com

Registre Mercantil de Girona, Volum:2679, Foli: 69, Secció: 8, Full: GI-46453

CONDICIONS GENERALS D'ÚS

L'usuari accedeix voluntàriament a aquesta pàgina web, la qual cosa implica que la utilitzarà d’acord amb aquest avís legal, la llei, la moral, la bona fe i/o els bons costums.

La utilització d'aquesta pàgina web suposa l'acceptació d'aquest avís legal.

Les pàgines web d’aquest lloc web poden ser visitades lliurament pels usuaris, exceptuant aquelles que continguin informació a la que solament es permeti accedir a l’usuari registrat. Aquestes pàgines estan restringides als usuaris prèviament autoritzats per SERCOSERVEIS El nom d’usuari i contrasenya són personals i intransferibles. L’usuari assumeix la responsabilitat per qualsevol dany i perjudici, directes o indirectes, que puguin derivar-se de la seva utilització indeguda, així com de la seva cessió a tercers. En qualsevol moment SERCOSERVEIS per motius de seguretat, podrà modificar la contrasenya de l’usuari, amb notificació prèvia.

SERCOSERVEIS es reserva el dret a modificar sense previ avís el contingut d'aquest avís legal així com el dret d’alterar la forma d’accés a la seva pàgina web sense previ avís; per tant, i per a una correcta utilització del lloc web, li recomanem que visiti periòdicament aquesta secció.

SERCOSERVEIS manté aquesta pàgina web amb l’objectiu de facilitar l’accés a una informació d’interès per als usuaris i usuàries, actualitzada i exacta. Per aquest motiu, demanem la col·laboració dels usuaris de la nostra pàgina, que poden fer-nos arribar les seves aportacions i suggeriments a través de l’adreça info@sercoserveis.com

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

© 2012, SERCOSERVEIS, sercoserveis.com. Tots els drets reservats.

Aquesta pagina web i els continguts inclosos: articles, texts, imatges, logotips, marques, altres elements de la imatge corporativa, etc. són propietat de SERCOSERVEIS o de tercers que han autoritzat el seu ús a SERCOSERVEIS, quedant expressament prohibida la seva explotació sense l’autorització expressa de SERCOSERVEIS, que haurà de ser sol·licitada i concedida per escrit. Les marques, noms comercials o signes son propietat de SERCOSERVEIS, o en el seu cas, de tercers.

L'accés a aquest lloc web no suposa, en cap cas, l’adquisició per part dels usuaris de cap dret de propietat sobre els continguts que hi figuren.

SERCOSERVEIS es reserva el dret a modificar, actualitzar o suprimir qualsevol dels continguts d'aquest lloc web, en qualsevol moment i sense previ avís.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

SERCOSERVEIS es reserva el dret a interrompre l’accés al seu lloc web, així com la prestació de qualsevol servei a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment o per qualsevol altra causa.

SERCOSERVEIS no serà responsable en cas de que s’hagi d’interrompre el servei, retard o mal funcionament i altres inconvenients que tinguin el seu origen en causes que s’escapen del control de SERCOSERVEIS i/o siguin degudes a una actuació dolosa o culpable de l’usuari i/o tinguin el seu origen per causes de força major.

La informació continguda en aquest lloc web pot no ser correcta, malgrat els esforços duts a terme per aconseguir-ne l’exactitud i l’actualització. En conseqüència, SERCOSERVEIS no es responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

Aquest lloc web pot contenir enllaços a altres llocs webs del contingut, la utilitat o l’exactitud dels quals no es pot responsabilitzar SERCOSERVEIS La incorporació d'un enllaç en aquest lloc web no pot considerar-se una recomanació als usuaris perquè l’utilitzin; la decisió d'utilitzar-lo és responsabilitat d'aquests últims.

SERCOSERVEIS no es fa responsable dels danys i els perjudicis derivats de l'ús d'aquest lloc web o dels seus continguts, i no garanteix l'absència de virus o la impossibilitat de causar danys en els sistemes informàtics de l'usuari.

SERCOSERVEIS no es responsabilitza del mal ús que es pugui fer d'aquest lloc web.

LEGISLACIÓ APLICABLE I TRIBUNALS COMPETENTS

Les condicions d'aquest lloc web i les relacions entre l'usuari i SERCOSERVEIS es regiran per la legislació espanyola.

Per conèixer de qualsevol discrepància que pugui sorgir entre l’usuari i SERCOSERVEIS ambdues parts es sotmeten als Jutges i Tribunals de Girona, Espanya.

Consulti també la nostra política de cookies

POLÍTICA DE PRIVACITAT

SERCOSERVEIS, es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquesta web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització de la web i/o de qualsevol dels serveis oferts per SERCOSERVEIS, implica l'acceptació per l'usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Privacitat i que les seves dades personals siguin tractades segons s'estipula en ella. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços de la nostra web a d’altres webs o xarxes socials, aquesta Política de Privacitat no s'aplica a les webs d'altres companyies o organitzacions a les que la web estigui redirigida. SERCOSERVEIS, no controla el contingut de les webs de tercers, ni accepta qualsevol responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d'aquestes webs.

Informació bàsica sobre el tractament de dades

Responsable del tractament

SERVEIS I COMPONENTS ARBÚCIES, SL
B55000939
Pol. Ind. Pont Cremat, s/n. Apartat de Correus nº 52, 17401 - Arbúcies
Email: serco.arbucies@hotmail.com

Finalitat del tractament

Oferir i prestar els nostres productes, serveis i solucions metal·lúrgiques

Legitimació

Consentiment obtingut de l’interessat.

Destinataris

Les dades únicament seran comunicades a les administracions públiques quan ho exigeixi la legislació vigent i a aquelles entitats amb que sigui necessari fer-ho per poder complir amb la finalitat del tractament.

Drets de les persones

Els interessats tenen dret a exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra l’adreça.

Termini de conservació de les dades

Mentre es mantingui la nostra relació comercial, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Reclamació

Els interessats es poden dirigir a l’AEPD per presentar la reclamació que consideri oportuna.

Informació addicional

Podeu consultar la informació addicional i detallada a continuació a les "Qüestions sobre privacitat".

Qüestions sobre privacitat

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: SERVEIS I COMPONENTS ARBÚCIES, SL
CIF: B55000939
Adreça: Pol. Ind. Pont Cremat, s/n. Apartat de Correus nº 52, 17401 - Arbúcies
Email: serco.arbucies@hotmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
tractem la informació que ens facilita per tal d’oferir i prestar els nostres productes, serveis i solucions metal·lúrgiques als interessats i és per això que sol·licitem el seu consentiment

Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació, i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és el seu consentiment.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Realitzarem comunicacions de dades sempre que ho exigeixi la legislació vigent per atendre les nostres obligacions legals amb les diferents administracions competents, i a aquelles entitats amb que sigui necessari fer-ho per poder complir amb la finalitat del tractament.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
• En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
• També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
• Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
• Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control competent.

Com pot exercir els seus drets?
Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui, a la nostra adreça física o a l’electrònica.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Quines dades tractem?
Les categories de dades que podem tractar són:
• Dades d'identificació
• Adreces postals o electròniques
Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la gestió del personal.

Quines mesures de seguretat apliquem?
Apliquem les mesures de seguretat establertes a l'article 32 del RGPD, per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

  • Serco
  • Polígon Industrial Pont Cremat s/n
  • Apartat de Correus 52
  • Tel/Fax +34 972 861 038
  • serco.arbucies@hotmail.com
  • 17401 ARBÚCIES (Girona)

Copyright 2009 SERCO - Serveis i Components Arbúcies S.L. - Empresa Associada a l’Associació Catalana del Metall | Avís legal